Poradnia zdrowia psychicznego (PZP) dla dzieci i młodzieży.

Poradnia dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.
W ramach Poradni udzielane są porady specjalistów:

WIĘCEJ

  • Psycholog (wymagane skierowanie “do poradni zdrowia psychicznego – psycholog”; wystawione przez psychiatrę lub lekarza POZ),
  • Psychoterapeuta (o skierowaniu decyduje Lekarz Psychiatra).

UWAGA: Skierowanie do „Poradni Psychologicznej” nie jest tożsame ze skierowaniem do „Psychologa w PZP”.

SCHOWAJ

Poradnia psychologiczna dla dorosłych.

Poradnia dla osób dorosłych.
W ramach Poradni udzielane są porady specjalistów:

WIĘCEJ

  • Psychologa klinicznego
  • Psychoterapeutów

Wymagane skierowanie “Do Poradni Psychologicznej” – wystawione przez lekarza POZ lub lekarza psychiatrę.

SCHOWAJ