Rehabilitacja – kinezyterapia i fizykoterapia – prowadzona w domu pacjenta, który ze względów medycznych nie może być usprawniany w warunkach ambulatoryjnych.

Świadczenia na NFZ udzielane są na podstawie „skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne” w warunkach domowych, zawierające jaki rodzaj ćwiczeń i na jaką okolicę powinien zostać wykonany.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, świadczenia w warunkach domowych mogę być udzielane wyłącznie osobom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  1. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  2. ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (wyłącznie dla osób niepełnosprawnych w bardzo ciężkim stopniu, całkowicie zależnych od otoczenia, wymagających stałej pomocy drugiej osoby). Warunku nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
  3. uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  4. chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  5. chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  6. złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
  7. osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.